منو

ما در تنظیم مواد آماده سازی سؤالات امتحان Promet برای DHA ، DHCC ، MOH ، Haad ، SLE ، OMSB و SCH تخصص داریم ، که پزشکان ، پرستاران دیگر متخصصان پزشکی را برای دستیابی به نمرات بالا در آزمون Prometical خود تخصص می دهند.

ما یک تیم واجد شرایط از حرفه ای ها در رشته خود داریم که امتحانات را گذرانده اند و می دانند چگونه نمرات قبولی بالا بگیرند ، که به ما کمک کرده اند تا بهترین منابع آماده سازی را برای شما ایجاد کنیم.